Категории

Политика за личните данниЗащита на личните данни

Неприкосновеността на Вашите лични данни е важна за нас и ние желаем Вие да се чувствате спокойни и сигурни, когато посещавате нашият уеб-сайт. " Milano.bg " стреми се да обръща специално внимание на конфиденциалността при обработка на Вашите лични данни. Лична информация, предоставена при използването на сайта със свободен достъп, ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно осъзнато и доброволно. Възможно е обаче интернет страниците на " Milano.bg " да съдържат връзки с други интернет страници, за които настоящата Декларация за неприкосновеност на личните данни не е в сила.

" Milano.bg " спазва неприкосновеността на Вашите лични данни.

 Събиране и обработка на лични данни

" Milano.bg " Ви насърчава да преглеждате заявленията за поверителност на уеб сайтовете, с които решавате да се свържете чрез страниците на този сайт, за да можете да разберете начина, по който тези уеб сайтове събират, използват и разменят вашата информация. " Milano.bg " не носи отговорност за поверителността на информацията или друго съдържание в страници извън този уеб сайт. Освен това съществува информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър, която би могло да се събира автоматично. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър, имена на домейни, часове за достъп и съответните уеб сайт адреси и други статистически дани. Тази информация може да се използва само от " Milano.bg " за осигуряване на функционирането на предлаганите услуги, за да се поддържа качеството им, както и да се осигури обща статистика по отношение използването на този уеб сайт.

 Използване и случаи при разкриване на лични данни

" Milano.bg " ще използва Вашите лични данни единствено за целите на техническото администриране на интернет страниците и само до необходимата степен за всеки конкретен случай. Събраната информация може да бъде използвана от Milano.bg, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Milano.bg ще събира информация, ще бъдат съобразени с българското законодателството и законодателство на Европейски Союз, приложимите международни актове, добрите правила и нрави на интернет етиката. Екипът на "Milano.bg " е задължен да спазва условията за конфиденциалност. При нужда, Вашите данни ще бъдат предоставяни само и единствено на държавните органи и изключително в случаите, когато законите ни задължават да направим това.

Защита на данните

" Milano.bg " прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на контролираните от нас данни от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване, както и от неоторизиран достъп. С появата на нови технологии постоянно ще се подобряват и нашите процедури за защита на данните.  


 
Търси