Категории

Рекламации 

Поръчаната стока, може да бъде отказана само в следните случаи: - несъответствие с обявения размер; - когато има несъответствие между поръчана и доставена стока. В такъв случей стоката се подменя в срок до 72 часа след заявката на клиента. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да изиска възстановяване на платената от него сума когато:

- Купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката, ако същата има скрит дефект който не може да бъде установен при получаването и.

- Купувачът има право да върне закупената от него стока в 7-дневен срок от получаването и при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана,без да е нарушена целостта на опаковката, което е опоменато в чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ Kaто всички разходи по трнспорта на стоката са за сметка на купувача. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока.


 

 

                                                                                 

                                        

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                           

 

                    
Търси