Категории

Условия 

Условия и положения

 

 

Нямате право да използвате информация от този уеб сайт без да приемете предварително условията. Вие сте сьгласни да приемете условията на Milano.bg с достъпа Ви до саита и ползването на информация. Въздържате се от претенции срещу Milano.bg, или служители произтичащи от Вашето използване на сайта, материали, информация, мнения и препоръки, които се съдържат в него.

 

 

 

Клаузи съдържащи условия за ползване

 

 

 

Информация

 

 

Съдържанието на този уеб сайт  е съставено да предоставя информация  за  предлаганите продукти и услуги от Milano.bg.

Milano.bg или служителите не носят отговорност за каквито и да било щети, като следствие на инцидентни, резултат от или във връзка с употребата и достъпа до този уеб сайт.

Този уеб сайт може да съдържа връзки или препратки към други уеб сайтове, който не са под контрола на Milano.bg.

Milano.bg не носи отговорност за съдържананието на такъв сайт чрез връзка или за връзки  и препратки към трети сайтове чрез него.

 

Milano.bg има правото да прави промени, изменения и подобрения показани на уеб сайта, или на продуктите и услугите, посочени в този уеб сайт, без предупрежение.

Вие приемате да не променяте, заменяте, добавяте или поправяте каквото и да била информация на този уеб сайт.

 

 

 

Този сайт съдържа информация за изкуство и мода

 

 

 

Информацията за интелектуална собственост

 

 

 

Моля, имайте предвид, че материалите представени на този уеб сайт, редакциони материали и фотографии, графични материали, имена и лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Milano.bg и са защитени от Закона за авторски права и търговската марка, а също така и от закона за интелектуална собственост. Други продукти или имена на компании споменати в този уеб сайт могат да бъдат търговска марка на съответните им собственици.

Вие нямате право да разпространявате, публикувате, препродавате и продавате или излъчвате материали, със следните изключения:

а) да копирате информация от този сайт, за да я препращате на частни лица за тяхна лична информация, при условие, че  потвърдите, че Milano.bg е източника на тези материали информирате тази трета страна, че тези Условия за ползване се отнасят и за тях.

б)да ползвате с нетърговски, информативна или лична цел съдържанието на този  уеб сайт чрез разпечатване или записване на вашия запаметяващ носител.

 

 

 

Закони и юрисдикция

 

 

Законите на Република България управлява и подчинява всички тези Условия.Всички спорове свързани с тези Условия се решават пред компетентните български съдилища и на Европейския Съюз.

                                                                                                                                                                                                     


                                                                                                           Protected by Copyscape Online Plagiarism Test
Търси